Acasa / Servicii / Studiu de evaluare adecvata

Studiu de evaluare adecvata (EA)

Orice plan sau proiect care ar putea afecta in mod semnificativ o arie naturala protejata, de interes comunitar, este supus unei evaluari adecvate a efectelor potentiale asupra acesteia, avand in vedere obiectivele de conservare.

Studiul de evaluare adecvata(EA) este necesar in cadrul procedurii de obtinere a avizului NATURA 2000, in conformitate cu OUG 154/2008 pentru modificarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

In cazul planurilor si programelor evaluarea adecvata a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar face parte integranta din acesta.

In cazul planurilor si programelor care se supun evaluarii de mediu si evaluarii impactului asupra mediului, evaluarea adecvata este parte integranta a Raportului de mediu (RM), respectiv Raportului privind impactul asupra mediului (RIM).


In cadrul RA de mediu si RIM realizate de SC ENERGO MEDIU au existat, ca parte integranta, studii de evaluare adecvata. Spre exemplificare puteti consulta portofoliul nostru de lucrari, in cadrul caruia, semnificative sunt:

Memorii de prezentare conform Ordinului 19/2010:

Studii de evaluare adecvata pentru:

Rapoarte de monitorizare:

Studiu de impact asupra mediului pentru proiectul:

Raport de mediu pentru: